De meeste brandslachtoffers komen om tijdens de nacht en door inademing van rook, niet door het vuur. Rook bevat immers het geurloze en giftige gas koolstofmonoxide dat je in een nog diepere slaap brengt. Branddetectie zorgt ervoor dat de bewoners tijdig gewaarschuwd worden. Zo hebben ze voldoende tijd om de woning te evacueren of kunnen ze misschien de brand in een vroeg stadium zelf blussen.

De ideale oplossing hiervoor zijn :
 
Autonome oplossingen
 
Conventionele Brandmeldcentrale